Welkom op Kat op de dool Deinze (Katodd)

                

 

Kat op de dool Deinze is een klein erkend asiel dat zich vooral bekommert om het lot van de zwervende, tamme huiskatten en kittens uit regio Deinze. Deze dieren komen meestal het asiel binnen via het zwerfkattenproject van de stad (samenwerking met Katodd) en worden er liefdevol opgvangen door de asielbeheerster Magda Muyllaert of door een van de opvangmoekes. Na controle en in ordestelling door de contractdierenarts komen deze katten op de site ter adoptie. Het asiel voert een anti-euthanasie beleid.


 

“ De grootsheid en het beschavingsniveau van een samenleving zijn af te meten aan de wijze waarop zij met dieren omgaat”. (Maghatma Gandhi)

                                                 
Huiskattensterilisatie:  een noodzaak en nu verplicht (01/09/2014)
                               
Katten horen bij de samenleving en dus bij de stad en het platteland. Zo loopt er al geruime tijd een zwerfkattenproject in Deinze in samenwerking met Kat op de dool Deinze.
Door het steriel maken en terugzetten van gezonde zwerfkatten willen beide instanties een eind maken aan de overbevolking en/of overlast van zwerfkatten in bepaalde wijken.

Deze overpopulatie van zwerfkatten komt er grotendeels doordat  katteneigenaars soms onzorgvuldig met hun dieren omgaan:  

-  niet steriliseren of castreren van hun kat.
-  dumpen van kittens waarvoor geen thuis gevonden wordt.                      
-  volwassen dieren aan hun lot overlaten...


                        
               

Katteneigenaars
neem uw verantwoordelijkheid!

            Zo vermijdt u onnodig dierenleed.                

                                              
Lees ook artikel van Gaia: www.gaia.be/nl/campagnes/steriliseer-uw-kat-voorkom-ongewenste-kittens 

Kat op de dool Deinze is aangesloten bij Stray Animal Foundation Platorm 
                                                   www.stray-afp.org/nl/