Gastgezin

Wat verwachten wij van u als opvanggezin?

Dat u:
- in een straal van 15 km van het asiel woont.
- ervaring hebt met kittens.
- over voldoende tijd beschikt om u met de katjes bezig te houden (socialisatie)
- katjes in huis kunt opvangen in een bench in keuken of living  of in een aparte kamer.
- de kittens bijhoudt tot minstens 10 à 14  dagen na vaccinatie.
- over een wagen beschikt.
- bij ziekte van de opvangertjes onze bedrijfsdierenarts bezoekt na overleg met asielbeheerder.
- uw eigen dieren zeker goed gevaccineerd zijn.

Wat mag u van ons verwachten?

- voeding, kattenbak, kattenbakvulling en kamerbench
- terugname van de kittens voor ze vertrekken naar adoptiegezin
- dierenartskosten (bij onze bedrijfsdierenarts) worden door ons vergoed.

Wilt u ons helpen?

Contacteer ons dan via onze Contact-pagina of steun ons geldelijk.