Gastgezin

Wat verwachten wij van u als opvanggezin?

Dat u:
- katvriendelijk bent ingesteld en niet allergisch bent voor katten
- in een straal van 15 km van het asiel en/of bedrijfsdierenarts Zodiac woont.
- u over een wagen beschikt
- ervaring hebt met kittens.
- over voldoende tijd beschikt om u met de katjes bezig te houden (socialisatie)
- katjes in huis kunt opvangen in een bench, in keuken of living  of in een aparte kamer.
- de kittens tot minstens 10  dagen na vaccinatie kunt huisvesten.
- indien ze nog niet gevaccineerd zijn maakt u een afspraak bij onze dierenarts
- bij ziekte van de opvangertjes onze bedrijfsdierenarts bezoekt na overleg met asielbeheerder.
- voor de katjes na 10 dagen vaccinatie afspraak maakt met onze dierenarts voor sterilisatie en chip, wij halen ze 's avonds terug op indien er plaats is in het asiel.
- uw eigen dieren zeker goed gevaccineerd en gesteriliseerd zijn
- ons tijdens hun verblijf zeker meerdere keren info verstrekt en/of foto's doorstuurt.
- de kittens vertrekken via u indien zo afgesproken en u brengt daaromtrent de administratie in orde.

Wat mag u van ons verwachten?

- voeding, kattenbak, kattenbakvulling en kamerbench
- dierenartskosten van de opvangertjes  (bij onze bedrijfsdierenarts) worden door ons vergoed.

Wilt u ons helpen?

Contacteer ons dan via onze Contact-pagina of steun ons geldelijk.


ALGEMEEN

- De kittens/katjes die opgevangen worden bij gastgezinnen zijn eigendom van het asiel
- Het uitgeleende materiaal  + rest voeding dient na periode van opvang binnen de 14 dagen teugbezorgd te worden aan het asiel.
- Geen vergoeding noch voor werk noch voor verplaatsingen
- Verzekering: eigen autoverzekering en familiale.
De vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden bij accidenten tijdens vervoer,  lichamelijk letsel bij verzorging  of ziekte en ongemak te wijten aan omgang met katten.

Wilt u graag opvanggezin worden vraag het formulier voor GASTGEZIN  aan
[