Meter-peterschap blijvertjes

Soms zijn er om gezondheidsredenen of omwille van hun karakter katjes die in het asiel/opvang blijven. Door een adoptiebijdrage van 10€ /maand te storten op rekeningnummer BE07/8901 2444 4866 met vermelding naam van het katje, draagt u  als meter/peter bij tot het bekostigen van hun dagelijkse behoeften.
U bent hun beschermengel door adoptie op afstand. Meerder meters en peters zijn mogelijk voor zelfde katje.