Meter/peterschap kitten of blijver

Soms zijn er om gezondheidsredenen of omwille van hun karakter katjes die in het asiel/opvang blijven. Door een adoptiebijdrage van 10€ /maand te storten op rekeningnummer BE07/8901 2444 4866 met vermelding naam van het katje, draagt u bij tot het bekostigen van hun dagelijkse behoeften.
U bent hun beschermengel door adoptie op afstand. Meerder meters en peters zijn mogelijk voor zelfde katje.

SEDERT 07/05/2023 kunt u ook meter worden van een kitten die wij met zorg en liefde opvangen en wettelijk in orde zetten voor adoptie. Deze kittens zijn gevonden, achtergelaten of door mensen afgestaan soms reeds vanaf hun eerste geboortedag. Dat vergt intensief werk, opvolging en heel veel liefde.
KLIK OP DE FOTO EN LEES HUN VERHAAL.

Ik wordt meter/peter van een KITTEN voor MAXIMUM 3 maanden. of tot hun adoptie.

OPTIE 1 = SUPERMETER/PETER
1/ via de foto’s hieronder kunt u kiezen voor welk kitten/katje u meter of peter wilt zijn.
2/ kies een MAX. 2 LETTERGREPIGE naam voor de kittens met de vermelde beginletter
3/ stort éénmalig € 40 voor tegemoetkoming in voeding en verzorging en vermeld supermeter/peterschap en vermeld de naam die u gekozen hebt
4/Volg de richtlijnen op onze homepagina indien u een fiscaal attest wilt.

OPTIE 2 = STEUNMETER/PETER
U stort eenmalig € 10 en vermeld op uw overschrijving welk kitten u wilt steunen . Geen attest mogelijk . Uw naam wordt vermeld als steungever bij de kitten van uw keuze.

doneer babycatmilk, mousse of gastrointestinal kitten van het merk Royal Canin
of kittenspulletjes.

LET WEL : Meter/peterschap geeft geen voorrecht op adoptie of bezoekrecht
Gedoneerde spulletjes blijven eigendom van het asiel.

Klik op de foto en lees hun verhaal