Welkom bij Kat op de dool Deinze!

Kat op de dool Deinze is een klein erkend, niet gesubsidieerd, onafhankelijk  asiel (HK30406012 - ondernemingsnr 0767.990.867), dat zich vooral bekommert om het lot van de zwervende, tamme huiskatten en kittens in regio Deinze. Deze dieren komen meestal het asiel binnen via afstand of werden achtergelaten of gevonden. Ze worden liefdevol opgevangen door de asielbeheerster  Patricia Rotsaert of door een van de opvangmoekes/vakes en na wettelijke in orde stelling (zie wettelijke verplichtingen Vlaamse overheid)  door de contractdierenarts komen deze katten op onze site maar ook op : adopteereendier.be ter adoptie. Het asiel voert een anti-euthanasie beleid.

Onze bedrijfsdierenartsen: Jeroen, Anja en Noortje

Fiscale attesten vanaf € 40/kalenderjaar
1/ Bij overschrijving:  vermeld uw rijksregisternummer bij vrije mededeling
2/ Payconiq: volg de instructies
3/ Mail in beide gevallen katodd1@telenet.be uw vraag voor attest -> attest wordt gemaild
4/ Uw attest liever per post: juiste naam + adres + woonplaats