Alexi

Zocht een thuis op 31/01/2018 en vond die op 17/07/2018. Alexi mag een paar leeftijdsgenoten vervoegen..

Na het overlijden van het baasje was er niemand uit de familie en kenniskring die wilde zorgen voor deze 10+ dame. Nu Alexi haar vaste stek heeft moeten wisselen voor de opvang, is ze onzeker en verstopt ze zich. Toch is ze heel lief en zachtaardig  en apprecieert ze de aanwezigheid van soortgenootjes. Deze midlife dame verdient een rustige en liefdevolle thuis waar ze op eigen tempo kan wennen. Gezien haar leeftijd wordt er een lagere adoptiepijs gevraagd. Meer info bij Magda

Alexi vond dankzij Kat op de dool Deinze een nieuwe thuis in Deinze.