Kitten Zita

Zocht een thuis op 25/08/2018 en vond die op 1/09/2018. Zita's veilige thuis ligt in West-Vlaanderen .

Kitten Zita, die geboren is  in juni 2018, is een mooi en zeer lieftallig kattinnetje. Deze driekleurige lapjeskat, heeft momenteel een ontstoken oogje (te geweldig gespeeld met Zorro) dat behandeld wordt.
Hebt u interesse om die schat een goeie thuis te geven, contacteer dan Magda

Kitten Zita vond dankzij Kat op de dool Deinze een nieuwe thuis in St-Kruis.